home
慈濟宮誌 奉祀神明 廟會祭典 珍貴藝文 宗教志業
    藝文導覽    
 
    藝文導覽    
慈濟宮誌  

 

公告日期

招標名稱 檔案下載
104年12月12日 道長及三壇法師公告
104年12月12日 演戲公告
     
     
     


 
 
 
 

台南縣學甲慈濟宮 著作權所有 建議最佳瀏覽解析度 1024x768 以上
地址:台南縣學甲鎮濟生路170號 電話:(06)783-6110/783-6111